Loading...
Điều khoản sử dụng

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Chào mừng bạn đến với muabanxe.com! Trước khi sử dụng trang web muabanxe.com gồm các dịch vụ hay công cụ, bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sau đây của trang web. Nếu bạn có thắc mắc về những Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với đôi ngũ Dịch vụ Thành viên của muabanxe.com . Mục tiêu của văn bản này là để đề ra sự chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện giữa muabanxe.com và người sử dụng.

II. QUI ĐỊNH CHUNG

Đây là webstie sàn giao dịch thương mại điện tử, nơi các tổ chức, cá nhân có thể bán hàng hóa Thành viên: là tố chức/ cá nhân đăng ký sử dụng trang web muabanxe.com, bao gồm Thành viên và người mua. Sản phẩm: là những sản phẩm được giao dịch trên trang web muabanxe.com. Sở hữu Trí tuệ: bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.

III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

1. Nguyên tắc hoạt đồng

cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho những cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu giới thiệu và bán sản phẩm của mình tới những người mua tiềm năng.
• Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch muabanxe.com phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
• Mọi hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên Sàn giao dịch muabanxe.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
• Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch muabanxe.com là cá nhân và/hoặc doanh nghiệp có nhu cầu mua hoặc bán sản phẩm trên Sàn giao dịch muabanxe.com. Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin liên quan, được Sàn giao dịch muabanxe.com chính thức công nhận. Thành viên sử dụng trang web này phải đồng ý rằng: • Là một cá nhân và/hoặc doanh nghiệp.
• Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
• Việc Thành viên truy cập trang web này tại mọi thời điểm, địa điểm Thành viên phải thực hiện đầy đủ các điều khoản trong Quy chế này.
• Thành viên phải bảo vệ mật khẩu của Thành viên và giám sát các thông tin có liên quan đến tài khoản của Thành viên; Thành viên hiểu và đồng ý rằng Thành viên sẽ chịu trách nhiệm cả về việc tài khoản của Thành viên được sử dụng bởi bất cứ ai mà Thành viên cho phép truy cập vào nó.
• Các thông tin mà Thành viên cung cấp cho Sàn giao dịch muabanxe.com là thông tin chính xác, đầy đủ và đúng sự thật.
• Các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch muabanxe.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch muabanxe.com.

1. Quy trình dành giao dịch

cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho những cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu giới thiệu và bán sản phẩm của mình tới những người mua tiềm năng.
• Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch muabanxe.com phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
• Mọi hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên Sàn giao dịch muabanxe.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
• Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch muabanxe.com là cá nhân và/hoặc doanh nghiệp có nhu cầu mua hoặc bán sản phẩm trên Sàn giao dịch muabanxe.com. Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin liên quan, được Sàn giao dịch muabanxe.com chính thức công nhận. Thành viên sử dụng trang web này phải đồng ý rằng: • Là một cá nhân và/hoặc doanh nghiệp.
• Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
• Việc Thành viên truy cập trang web này tại mọi thời điểm, địa điểm Thành viên phải thực hiện đầy đủ các điều khoản trong Quy chế này.
• Thành viên phải bảo vệ mật khẩu của Thành viên và giám sát các thông tin có liên quan đến tài khoản của Thành viên; Thành viên hiểu và đồng ý rằng Thành viên sẽ chịu trách nhiệm cả về việc tài khoản của Thành viên được sử dụng bởi bất cứ ai mà Thành viên cho phép truy cập vào nó.
• Các thông tin mà Thành viên cung cấp cho Sàn giao dịch muabanxe.com là thông tin chính xác, đầy đủ và đúng sự thật.
• Các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch muabanxe.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch muabanxe.com.

Đối tác